Skip to content
Annonser på Europower

- Min forventning til årets konferanse er vi ser en tydeligere retning på hvor bransjen er på vei

Teknologioptimistene---intervju-nodes

Den 22. oktober 2024 møtes vi på ny for å dele erfaringer og løse problemer innen IT i energibransjen. 

Hallstein Hagen er Senior Consultant i Nodes. Han skal delta i paneldebatt årets konferanse, og tradisjon tro kan du gjennom et konferanseintervju bli bedre kjent med de du møter på konferansen.

- Hva er du mest stolt av i selskapet ditt?

- Det må være alle mine dyktige kollegaer og alt det innovative arbeidet som de leverer. NODES er en teknologibedrift som har utviklet et markedsdesign og en plattform som gjør det mulig å selge fleksibilitet fra et målepunkt og oppover i nettet, samtidig som systemoperatørene kan kjøpe fleksibilitet akkurat der hvor de har problemer og så høyt oppe i nettet som de behøver.
 
- Hva jobber du med?

- Jeg jobber med å spre det glade budskap rundt lokale fleksibilitetsmarkeder og hva NODES kan bidra med for å nå felles bærekraftsmål. Dette innebærer å delta på arrangement som Teknologioptimistene, ha direkte kontakt med aktører i bransjen enten disse er kjøpere eller selgere av fleksibilitet, samt kontakt med regulatoriske myndigheter og forsknings- og utviklingsmiljøer.
 
- Hvor lenge har du vært i selskapet?

- Siden starten i 2018.
 
- Hva gir deg energi på jobb?

- Det som gir meg mest energi på jobb er at vi får lov til å dele av våre erfaringer med eksterne aktører i bransjen. Det å være med å bidra til å frigjøre fleksibilitet og dermed bidra til å drive elektrifisering og bærekraft gjør det verd å gå på jobb.
 
- Hva er den største utfordringen på IT i energibransjen?

- Innenfor de temaer som vi i NODES arbeider med så kan man ikke bare se på IT utfordringene. Den største utfordringen som vi ser er den store forandringen som kommer som et resultat av arbeidet med å elektrifisere og digitalise samfunnet. De nye kjøperne av fleksibilitet, driftsentralen hos nettselskapene, trenger gode IT system som både gir dem innsikt i eget nett, viser hvilke verktøy de har til rådighet for å styre nettet, samt gjør dem istand til å både kjøpe og bruke forbrukerfleksibilitet. Her skjer det mye spennende både i NextGrid og i Euroflex prosjektene.
 
- Lytter du til podcasten Teknologioptimistene?

- Ja.
 
- Hvordan vil du beskrive fjorårets konferanse?

- Fjorårets konferanse var spennende. Jeg satte stor pris på å møte andre i bransjen i en setting som legger opp til kunnskapsdeling og nettverk.
 
- Hva er din forventning til konferansen i år?

- Min forventning til årets konferanse er vi ser en tydeligere retning på hvor bransjen er på vei. At vi ser at deltakerne er blitt litt mer utålmodige med hensyn til hvor mye det haster å få gjennomført endringer. Samt at vi fortsetter å bygge nettverk, deler informasjon og lærer av hverandre på tvers av organisasjoner.

Du treffer Hallstein Hagen og rundt 450 andre med interesse for IT i energi på Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse den 22. oktober 2024.