Skip to content
Annonser på Europower

- Jeg er veldig opptatt av at vi søker samarbeid med andre nettselskap og med leverandørene for å finne gode løsninger på konkrete, felles problemstillinger

Teknologioptimistene---Trond-winther

Den 22. oktober 2024 møtes vi på ny for å dele erfaringer og løse problemer innen IT i energibransjen. 

I fjor ble de rundt 300 deltakerplassene utsolgt. I år sikter vi mot 450 deltakere, og 200 plasser er allerede booket. 

Trond Winther er administrerende direktør i nettselskapet Lnett,. Han skal delta på konferansen i år, og tradisjon tro kan du gjennom et konferanseintervju bli bedre kjent med de du møter på konferansen. 

- Hva er du mest stolt av i selskapet ditt?

- Jeg er aller mest stolt av det samfunnsoppdraget vi har i Lnett og hvordan de ansatte hver dag går på jobb og gjør sitt ytterste for at strømmen skal komme frem, både i dag og i fremtiden.
 
- Hva jobber du med?

- Min viktigste oppgave er å sette riktig retning og skape rom for utvikling i Lnett. Nettbransjen er i en periode preget av store og raske endringer. Da er det viktig at vi evner å bygge på den gode plattformen vi har og utvikle videre de kapabilitetene vi trenger for å levere på de endrede forventningene. Videre er jeg veldig opptatt av at vi søker samarbeid med andre nettselskap og med leverandørene for å finne gode løsninger på konkrete, felles problemstillinger. Elbits er et strålende eksempel på dette.
 
- Hvor lenge har du vært i selskapet?

- Ikke lenge. Siden 1, februar 2024.
 
- Hva gir deg energi på jobb?

- Det som gir meg mest energi på jobb er å kunne bidra til positive endringer, hos enkeltpersoner, organisasjoner og i samfunnet.
 
- Hva er den største utfordringen på IT i energibransjen?

- Det er mange utfordringer innen IT i energibransjen. En av de viktigste slik jeg ser det, er evnen til å forstå de fremtidige forretningsbehovene og ta riktige strategiske valg, gitt den kompleksiteten og endringstakten vi nå opplever. Dette gjelder både på selskapsnivå og for kraftsystemet som helhet, hvor mange aktører må samhandle effektivt for å løse oppgavene.
 
- Lytter du til podcasten Teknologioptimistene?:

- Ja.

- Dersom du deltok på energibransjens IT-konferanse i fjor, hvordan vil du beskrive konferansen?

- En god arena for å få oversikt over "dagsorden", få nye perspektiv og bygge nettverk.

- Hva er din forventning til konferansen i år?

- At jeg kommer til å lære noe nytt og nyttig, samt utvide nettverket mitt innen bransjen.

Du treffer Trond Winther og 450 andre med interesse for IT i energi på Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse den 22. oktober 2024.