Teknologioptimistene / Sponsorer og utstillere på energibransjens IT-konferanse 2024

SPONSOR A

NOK 110.000 ekskl. mva.

 • 2 deltakere i paneldebatter

 • 20 deltakere i salen

 • Tapas og mingling etter konferansen

 • Profilering på teknologioptimistene.no og Europower.no i forbindelse med konferansen


 

SPONSOR B

NOK 72.000 ekskl. mva.

 • 1 deltaker i paneldebatter

 • 10 deltakere i salen

 • Tapas og mingling etter konferansen

 • Profilering på teknologioptimistene.no og Europower.no i forbindelse med konferansen


 

SPONSOR C

NOK 40.000 ekskl. mva.

 

 • 5 deltakere i salen

 

 

Utstiller

NOK 40.000 ekskl. mva.

 • 3x2 meter areal

 • Bord og strømtilførsel

 • 1 deltaker i salen inkludert tapas og mingling etter konferansen

 

 

Sponsorer / Selskapene som løfter konferansen