Skip to content
Annonser på Europower

Det er lett å glemme de menneskelige aspektene ved å innføre nye systemer og ny teknologi

Teknologioptimistene---intervju-Lars-Meinich-Bjørnstad-Andersen-

Den 22. oktober 2024 møtes vi på ny for å dele erfaringer og løse problemer innen IT i energibransjen. 

Lars Meinich Bjørnstad Andersen er Partner i PwC. Han skal delta i paneldebatt årets konferanse, og tradisjon tro kan du gjennom et konferanseintervju bli bedre kjent med de du møter på konferansen.

- Hva er du mest stolt av i selskapet ditt?

- Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som har en tydelig strategi om å være med å gjøre en forskjell i samfunnet. Dette gjør at vi får anledning til å jobbe problemstillinger som handler om alt fra å bruke teknologi til å være med å løse utfordringer knyttet til det grønne skiftet, til å jobbe med utfordringer knyttet til eldrebølgen.
 
- Hva jobber du med?

- Jeg er leder for PwC sin avdeling innen data og analyse i Norge, i tillegg til at jeg har et bransjeansvar for våre tjenester innen fornybar.
 
- Hvor lenge har du vært i selskapet?

- Siden 2009.
 
- Hva gir deg energi på jobb?

- Det å være med på å løse viktige problemstillinger for kundene våre, kombinert med at jeg får anledning til å være med å utvikle morgendagens talenter nettopp gjennom å jobbe på et bredt spekter av spennende og utviklende prosjekter.
 
- Hva er den største utfordringen på IT i energibransjen?

- Jeg tror både energibransjen, og en rekke andre bransjer, sliter med å ta ut verdipotensialet i data og teknologi som krever gode data som sin råvare. I tillegg er det, når man jobber med IT, lett å glemme de menneskelige aspektene ved å innføre nye systemer og ny teknologi.
 
- Lytter du til podcasten Teknologioptimistene?

- Ja.
 
- Hva er din forventning til konferansen i år?

- Jeg ser frem til å lytte til erfaringer fra representanter fra alle deler av energibransjen, og forhåpentligvis diskusjoner som går i retning av hvordan bransjen skal fortsette å benytte seg av blant annet teknologi for å løse de utfordringene vi som samfunn står ovenfor.

Du treffer Lars Meinich Bjørnstad Andersen og rundt 450 andre med interesse for IT i energi på Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse den 22. oktober 2024.