Skip to content
Annonser på Europower

Den største utfordringen er å dele data uten at det går på kompromis med sikkerheten

Teknologioptimistene---intervju-Robert

Den 22. oktober 2024 møtes vi på ny for å dele erfaringer og løse problemer innen IT i energibransjen. 

Robert Nyiredy er blant de som har fått plass på årets konferanse, og tradisjon tro kan du gjennom et konferanseintervju bli bedre kjent med han. 

- Hva jobber du med?

- Software for å øke fysisk fleksibilitet i elkraftnettet og dermed øke forsyningssikkerheten. Vi svarer på spørsmål om hvor risikoen i nettet er i dag, om 48 timer, hvordan vedlikehold påvirker risikoen og hvor mye man skal reinvestere for å optimere kostnaden (ROI).
 
- Hvor lenge har du vært i selskapet?

- Jeg har vært i selskapet siden 2020.
 
- Hva gir deg energi på jobb?

- Å dele dele kompetanse og kunnskap med kunder.
 
- Hvilken IT-utfordring i energibransjen mener du haster mest?

- Å dele data uten å gå på kompromis med sikkerheten.
 
- Lytter du til podcasten Teknologioptimistene?

- Ja.
 
- Hva er din forventning til konferansen i år?

- Jeg forventer å utvide mitt nettverk i kraftbransjen.

Du treffer Robert og rundt 450 andre med interesse for IT i energi på Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse den 22. oktober 2024.