Teknologioptimistene / Energibransjens IT-konferanse

Den viktiste møteplassen for alle som jobber med IT i energibransjen

Den 22. oktober 2024 samler Europower på ny IT-beslutningstakere i fornybar energibransje for erfaringsoverføring og læring på Samfunnssalen i Oslo.

Konferansen ble utsolgt i både 2022 og 2023.

Vi jobber nå sammen med konferansens sponsorer for å sette programmet for 2024.

Bli kjent med årets deltagere

_Teknologioptimistene_020-2 kopi